Prvih 5 let – statistika

1. DEKADA ( september 2005 – december 2009)

Leto 2005 (ustanovitev  oktobra 2005):
3 adventne delavnice (novoletne voščilnice in aranžmaji),
1 predbožični izlet.

Leto 2006:
11 delavnic ( velikonočne, prvomajske, slikanje na svilo, adventne delavnice),
3 predavanja (Aljaska, Avstralija, vzgoja in nega cvetja),
13 organiziranih in izvedenih prireditev ( razne razstave, pustovanje, izleti,),
3 čistilne akcije,
5 izdanih publikacij (3 Pragerčani, razglednice in knjiga),
2 natečaja (natečaj za najlepšo velikonočno pisanko, natečaj za najlepše urejeno okolje “Zlati brezov list”)
3 sodelovanje na lokalnih prireditvah in
7 sodelovanje z društvi zunaj meja občine.

Leto 2007:
7 delavnic ( velikonočne, prvomajske, slikanje na svilo, adventne delavnice),
2 predavanja (Aljaska, Avstralija, vzgoja in nega cvetja),
25 organiziranih in izvedenih prireditev ( razne razstave, pustovanje, izleti),
2 čistilni akciji,
2 natečaja (natečaj za najlepšo velikonočno pisanko, natečaj za najlepše urejeno okolje “Zlati brezov list”)
2 sodelovanje na lokalnih prireditvah in
8 sodelovanje z društvi zunaj meja občine.

Leto 2008:
10 delavnic ( velikonočne, prvomajske, slikanje na svilo, adventne delavnice),
2 predavanja (Padec Vukovarja, Južna Amerika),
30 organiziranih in izvedenih prireditev ( razne razstave, pustovanje, pohodi, cvetlični sejem, štafeta,izleti, ogledi,… ),
2 čistilni akciji,
2 izdanih publikacij (Zloženka v SLO in ANG jeziku),
3 natečaji (natečaj za najlepšo velikonočno pisanko, natečaj za najlepše urejeno okolje “Zlati brezov list”, natečaj za lokalni turistični spominek),
1  sodelovanje na lokalnih prireditvah in
7 sodelovanje z društvi zunaj meja občine.

Leto 2009:
15 delavnic ( velikonočne, prvomajske, slikanje na svilo, adventne delavnice),
1 predavanja (Klub GAIA),
20 organiziranih in izvedenih prireditev ( razne razstave, pustovanje, pohodi, cvetlični sejem, štafeta, ogledi,… ),
1 čistilna akcija,
2 natečaji (natečaj za najlepšo velikonočno pisanko, natečaj za najlepše urejeno okolje “Zlati brezov list”),
2  sodelovanje na lokalnih prireditvah in
12 sodelovanje z društvi zunaj meja občine.