Publikacije

Leta 2006 smo ob krajevnem prazniku izdali knjigo »Pragersko skozi čas«, v kateri je opisana zgodovina kraja od prvih omemb do polpretekle zgodovine.

Vzporedno s tem so po 25 letih zagledale luč sveta tudi 4 nove razglednice.

Izdelali in izdali smo zloženko o turističnih zanimivostih kraja.

naslovnica publikacije Pragersko

Naslovnica publikacije – Pragersko skozi čas