Tradicionalne prireditve

 • novoletno srečanje članov (prvi petek po novem letu),
 • folklorna prireditev »Pragersko pleše s folkloro« ob rojstnem dnevu FS (februar),
 • pustno rajanje za otroke (pustni ponedeljek),
 •  »gregorjevanje« (na predvečer gregorjevega (12. marec) ali najbližjo nedeljo
 • popoldan),
 • velikonočne delavnice,
 • izdelava presmeca velikana,
 • velikonočna razstava in izbor najlepše velikonočne pisanke (teden pred veliko nočjo),
 • akcija »ZLATI BREZOV LIST«, ocenjevanje najlepšega lokalnega okolja,
 • čistilna akcija in razstava ob Dnevu zemlje (april),
 • pohod v Pečke (27. april),
 • mini cvetlični sejem (prva sobota v maju),
 • poletni izlet (junij),
 • piknik društva (maj, juij) ob ribiški koči,
 • sodelovanje na Podobah bistriških domačij,
 • razstava ob prazniku KS Pargersko Gaj,
 • rojstnodnevna prireditev ob ustanovitvi TD (oktober),
 • adventne delavnice (november),
 • »predbožični« izlet (1. sobotav decembru),
 • božična razstava in sejem (december),
 • postavitev jaslic na vodi (20 december).

Poleg vseh tradicionalnih prireditev organiziramo še razna predavanja, razstave, sejme, seminarje in podobno, sodelujemo z lokalnimi društvi in gostujemo v različnih krajih, skratka skozi vse leto imamo veliko dela.

Seveda pa nam vse to ne bi uspelo, če samo društvo v prvi vrsti ne bi imeli dobre in izjemno   usklajene in enotne ekipe, ki je »kriva«, da se vse prireditve, razstave, delavnice in ostali dogodki izvedejo.