Začetki

Ideja o nastanku turističnega društva na Pragerskem je bila med posamezniki prisotna precej časa, a se je ključni trenutek zgodil šele septembra 2005, ko se je skupina posameznikov sestala na informativnem sestanku, kjer smo govorili o turističnih potencialih našega kraja. Pridružili so se nam predstavniki bistriške turistične zveze, krajevne skupnosti in sosednjih turističnih društev ter soglasno podprli našo idejo.

Začeli smo zbirati ideje o imenu društva, pričeli smo sestavljati statut, povezali smo se z občino in vedeli smo, da ni več daleč dan, ko bo na Pragerskem in Gaju ustanovljeno turistično društvo. Ko smo govorili o imenu, smo imeli lahko delo, saj smo se ozrli po naši lokalni okolici in ugotovili, da se eno izmed dreves kar pogosto pojavlja na tem območju. breza, seveda. Ni bilo potrebno veliko časa in samo ime je bilo izbrano. Torej, če bo na Pragerskem in v Gaju obstajalo turistično društvo, ga bomo poimenovali Turistično društvo Breza Pragersko – Gaj, kar bodo seveda morali potrditi še na ustanovnem sestanku.

Sama ustanovitev turističnega društva na Pragerskem pa se je zgodila v času, ko je Turistična zveza Slovenije praznovala 100 let, Slovenska turistična organizacija pa zabeleži 10 obletnico.

Ustanovni občni zbor

Ker je ideja o ustanovitvi kar vrela v nas, smo na sestanku iniciativnega odbora odločili, da bo ustanovni občni zbor, in s tem rojstvo našega društva, 20. oktobra 2005. V prostorih Kulturnega doma Pragersko smo se zbrali bodoči člani novoustanovljenega Turističnega društva Breza Pragersko – Gaj. Sestanek je bil prvi ustanovni občni zbor, na katerem je prisostvovalo kar veliko ljudi in nekaj gostov iz občine, novinarjev in predsednikov sosednjih TD. Vsi prisotni smo se zbrali z namenom, da ustanovimo turistično društvo, ki ga KS Pragersko – Gaj še ni imela.

Izvolili smo organe TD, predelali statut, govorili o nalogah društva,…. Naloge in dejavnosti društva bodo vse tiste, ki so zapisane v statutu Turističnega društva Breza Pragersko – Gaj in so bile tudi predstavljene.