»OPREMA IN PROMOCIJA ZA OHRANITEV DEDIŠČINE DRAVINJSKE DOLINE«

Naziv operacije:

OPREMA IN PROMOCIJA ZA OHRANITEV DEDIŠČINE DRAVINJSKE DOLINE

Kratek naziv: OPREMA IN PROMOCIJA

Povzetek:

Turistično društvo Samostan Studenice bo skupaj s partnerji: Spletno trgovino in storitve Wlan-sat, Osnovno šolo Kajetana Koviča Poljčane in Turističnim društvom Breza Pragersko Gaj opremilo in dalo pomen prostorom nekdanje šole v Studenicah z namenom popularizacije izjemno zanimive naravne in kulturne dediščine območja Boča in Dravinjske doline, ki bosta z ureditvijo prostorov v kraj pripeljala številne turiste, pohodnike, kolesarje in naključne obiskovalce ter otroke vseh starostnih skupin. Z ureditvijo prostorov in promocijskim materialom bo nastal nov turistični produkt na območju LAS-a.

V okviru LAS Dobro za nas 2014-2020 želi Turistično društvo Samostan Studenice s pomočjo partnerjev urediti prostore s potrebno opremo za:

 • razstave,

 • stalne muzejske zbirke,

 • izobraževanje in delavnice,

 • multimedijsko predstavitev dediščine območja in Dravinjske doline,

 • kulturno – turistično promocijo, ipd.,

ter izdelati predstavitveni promocijski film in 1000 kom. promocijskih brošur naravne in kulturne dediščine območja.

Aktivnosti: Čas izvajanja od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019

TURISTIČNO DRUŠTVO SAMOSTAN STUDENICE:

1. Oprema pritličja za:

 • razstave,

 • stalne muzejske zbirke,

 • izobraževanje in delavnice.

2. Multimedijska oprema za:

 • multimedijsko predstavitev dediščine območja in Dravinjske doline,

 • kulturno – turistično promocijo, ipd., ki zajema dobavo in montažo projektorja in desetih zvočnikov

3. Promocija:

 • izdelava predstavitvenega promocijskega filma in

 • 1000 kom. promocijski brošur naravne in kulturne dediščine območja.

PARTNER: SPLETNA TRGOVINA IN STORITVE WLAN-SAT, Aleksander Marzidovšek s.p.

Partner bo izvedel vzpostavitev omrežnih povezav.

PARTNER: OSNOVNA ŠOLA KAJETANA KOVIČA POLJČANE

Partner bo izdelal maketo objekta nekdanje šole s prostorsko razporeditvijo, ki se namesti v razstavnem prostoru.

PARTNER: TURISTIČNIM DRUŠTVOM BREZA PRAGERSKO GAJ

Partner bo izvedel tri brezplačne izobraževalne delavnice kulturne dediščine izdelave rož iz krep papirja in razstavo izdelkov.

Cilji:

Z ureditvijo – opremljenostjo prostorov in promocijskim materialom bo nastal nov dolgoročen turistični produkt na območju LAS-a namenjen vsej populaciji. V prostorih se bodo lahko izvajale delavnice za male in velike (medgeneracijsko druženje), potekala bodo izobraževanja za predšolske in šoloobvezne otroke o pomenu naravnih vrednot, kulturne dediščine in Nature 2000. Opremljen objekt, bo nova turistična ponudba na območju LAS-a, kjer si bo možno ogledati stalne razstave, muzejske zbirke, omogočeni bodo vodeni ogledi, predstavljena bo zgodovina kraja Studenic in načina življenja prebivalcev. Ciljna skupina so tako otroci, dijaki, študentje, delovno aktivni ljudje, ki si želijo sprostitve ter upokojenci in starejši, ki želijo aktivno in sproščeno preživeti prosti čas. Osnovni namen je tudi oživitev enodnevnega turizma.

Pričakovani rezultati:

Z ureditvijo – opremljenostjo prostorov in promocijskim materialom bo nastal nov dolgoročen turistični produkt na območju LAS-a namenjen vsej populaciji. Opremljen objekt, bo nova turistična ponudba na območju LAS-a, kjer si bo možno ogledati stalne razstave, muzejske zbirke, omogočeni bodo vodeni ogledi, predstavljena bo zgodovina kraja Studenic in načina življenja prebivalcev. Ciljna skupina so tako otroci, dijaki, študentje, delovno aktivni ljudje, ki si želijo sprostitve ter upokojenci in starejši, ki želijo aktivno in sproščeno preživeti prosti čas. Osnovni namen je tudi oživitev enodnevnega turizma na območju LAS-a, ki se bo lahko vključil v celovito ponudbo TIC-ov in turističnih agencij.

Finančna konstrukcija celotne operacije:

  Vrednost v EUR
Celotna vrednost operacije (A) 17.838,33 €
Vrednost operacije brez DDV 14.859,17 €
Vrednost upravičenih stroškov 14.859,17 €
Višina predvidenih sofinancerskih sredstev (85% upravičenih stroškov) (B) 12.630,30 €
Lastna udeležba (A-B) 5.208,03 €

Skupna višina odobrenih sredstev sofinanciranja je 12.630,30 €, od tega delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80%, delež Republike Slovenije pa 20%.


Več informacij najdete na spodnjih povezavah: