Organi TD PRAGERSKO – GAJ

Upravni odbor:

 • Milena FUREK – predsednica,
 • Milan LAH – podpredsednik,
 • Simona SMODIŠ – tajnica, vodja ročnodelske sekcije
 • Frida FRANGEŽ – knjigovodja in blagajničarka,
 • Slavica SMODIŠ – članica,
 • Silva VREČKO – članica,
 • Brigita JAUŠOVEC – članica

Vodnji sekcij:

 • Metka CESAR – predsednica FS,
 • Jože JAUŠOVEC – vodja Ljudskih godcev »Cugecov«,
 • Darinka KIRBIŠ – vodja sekcije podeželskih žena
 • Vesna ČELAN – vosja sekcije zeliščarjev,
 • Jože KOREN  – vodja sekcije odbojke na mivki.