Program delovanja društva:

 • razna strokovna predavanja,
 • različne tematske delavnice,
 • razstave (velikonočna, božična, priložnostne …)
 • izvajanje tradicionalnih prireditev (pustovanje, gregorjevanje, štafeta mladosti),
 • natečaj za »Zlati brezov list« – ocenjevanje lokalnega okolja,
 • natečaj za izbor najlepše velikonočne pisanke,
 • čistilne akcije in urejanje okolja,
 • raziskava kulturne in etnološke dediščine lokalnega okolja,
 • razstave zbirk gospoda Pajtlerja,
 • izdelava zemljevida, razglednice in zloženke o kraju,
 • izdajanje publikacij,
 • organiziranje poletnih in zimskih izletov.